6 พฤศจิกายน 2015 ทำอย่างนี้ทำไม?

ข้าล้มลงได้ยินเสียงพูดกับข้าว่า

“เซาโล เซาโล เจ้าข่มเหงเราทำไม?”

ถอดความจากกิจการ 22: 7

Daily2015_11_6act22-6-9