6 พฤศจิกายน 2016 วางใจพระเจ้า

จงวางใจในองค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยสุดใจของเธอ

อย่าพึ่งพิงในความเข้าใจ(อันน้อยนิด)ของตนเอง

ถอดความจาก สุภาษิต 3:5