6 พฤศจิกายน 2017 ทรงทำได้ทุกอย่าง

ไม่มีสิ่งใดที่พระเจ้าทรงกระทำไม่ได้

ถอดความจากลูกา 1:37

Luke1 35-37re