6 พฤศจิกายน 2018 เราเป็นทุกข์

เราเป็นทุกข์นัก จนกว่าบับติสมานั้นจะสำเร็จครบถ้วน

ถอดความจาก ลูกา 12:50

mobileLuke12-49-50re