6 พฤษภาคม 2016 ไม่กระหายอีก

แต่คนใดดื่มน้ำที่เราให้ จะไม่กระหายอีกเลย

ถอดความจากยอห์น 4:14

john-4-13-14-Daily2016_5_6