6 พฤษภาคม 2019 ตายไปแล้วจะคืนชีพไหม?

คนกลุ่มสะดูสี ไม่เชื่อเรื่องการเป็นขึ้นมาจากความตาย

ถอดความจาก ลูกา 20:27

Lukemobile20v2728