6 มกราคม 2018 รู้จักพระเจ้า

ให้เรารู้จัก…. ให้เราพยายามที่จะรู้จักพระเจ้า

พระองค์จะปรากฎให้เราพบ เหมือนอย่างดวงอาทิตย์ขึ้น แน่นอน

ถอดความจากโฮเชยา 6:3

IMG_6851 copy