6 สิงหาคม 2018 ไม่สัญญามีบ้าน

หมาจิ้งจอกยังมีโพรง นกในอากาศยังมีรัง

แต่บุตรมนุษย์ไม่มีที่ ๆ จะวางศีรษะ

ถอดความจาก ลูกา 9:57
MobileLuke9-57-58