7 กรกฎาคม 2017 ประโยชน์คนอื่น

อย่าห่วงแค่ประโยชน์ส่วนตน

แต่ให้คิดถึงประโยชน์ของคนอื่นด้วย

ถอดความจากฟีลิปปี 2:4

 

php-2-3-4-Daily2017_7_7