7 กันยายน 2017 ร่วมทุกข์ร่วมสุข

ท่านมีน้ำใจร่วมทุกข์กับข้า

ถอดความจาก ฟีลิปปี 4:14

php-4-14-15-Daily2017_9_7