7 กุมภาพันธ์ 2019 หน้าที่คนทำงาน

ถ้าเจ้ามีคนงาน ออกไปทำงานในนา

เมื่อเขากลับมา เจ้าจะบอกให้เขานั่งลงกินอาหารรึ?

ถอดความจาก ลูกา 17:7mobileluke17-7-8re