7 ตุลาคม 2014 คืนพระชนม์จริงๆ!

บุตรมนุษย์จะต้องถูกส่งไว้ในเงื้อมมือคนบาป
พระองค์จะถูกตรึงบนไม้กางเขน
วันที่สามพระองค์จะคืนพระชนม์..

ถอดความจากลูกา 24:7

Daily2014_10_7

ชายผู้นั้นกล่าวต่อไปว่า “พระเยซูไม่ได้อยู่ที่นี่แล้ว พระองค์คืนพระชนม์จากความตาย
จำที่พระองค์เคยบอกตอนที่อยู่กาลิลีได้ไหม?
ว่า บุตรมนุษย์จะต้องถูกส่งไว้ในเงื้อมมือคนบาป
พระองค์จะถูกตรึงบนไม้กางเขน
วันที่สามพระองค์จะคืนพระชนม์..”
พวกเธอคิดได้แล้ว
จริงซิ พระเยซูเคยตรัสอย่างนั้นจริง ๆ

พวกเธอกลับจากถ้ำเก็บศพและเล่าเรื่องที่เห็นมาให้กับสาวกทั้งสิบเอ็ด
รวมทั้งคนอื่น ๆ ที่อยู่ด้วยกัน
พวกเธอนั้นคือ มารีย์ มักดาลา โยฮันนา และมารีย์ มารดาของยากอบ
รวมกับผู้หญิงคนอื่น ๆ ต่างพากันเล่าเรื่องนี้
แต่..คำของพวกเธอเป็นเหมือนเรื่องไร้สาระในสายตาของพวกเขา
ไม่มีใครเชื่อคำของพวกเธอ …
มีแต่เปโตรที่ลุกขึ้น .. ไม่ได้การ ข้าต้องไปให้เห็นกับตา.. เขาคิด
เขาจึงวิ่งไปที่ถ้ำ ก้มตัวลงมองหาพระศพข้างใจ
เขามองเห็นผ้าพันพระศพวางไว้
“ไม่มีพระเยซูจริง ๆ นั่นแหละ” เขากล่าวกับตัวเอง
เขาจึงเดินกลับไปด้วยความประหลาดใจอย่างยิ่ง