7 ธันวาคม 2016 ปล่อยให้มารพูดกับใจ

มารได้ดลใจให้ยูดาส อิสการิโอท ลูกชายของซีโมน คิดทรยศพระองค์  

ถอดความจากยอห์น 13:2
john13-1-2-Daily2016_12_7