7 ธันวาคม 2017 หัวใจที่เปรมปรีดิ์

คนเลี้ยงแกะกลับไปด้วยใจยกย่องพระเจ้า

ถอดความจากลูกา 2:20

LUKE2 20