7 พฤศจิกายน 2017 พร้อมรับใช้

ขอให้ทุกสิ่ง เกิดขึ้นตามคำของท่าน

ถอดความจาก ลูกา 1:38

Luke1 38re