7 พฤษภาคม 2016 ว่อน…ร่อนไป

นกที่เร่ร่อนออกจากรังของมัน ก็เหมือนกับ

ชายหนุ่มที่ร่อนเร่ออกจากบ้านไป

ถอดความจาก สุภาษิต 27:8

pro-27-8