7 พฤษภาคม 2018 ไม่คู่ควร

นายร้อยรู้สึกว่า เขาไม่คู่ควรที่จะให้พระองค์เข้ามาในบ้าน

ถอดความจาก ลูกา 7:6

Luke7-6-7