7 มกราคม 2019 คิดแล้วทำ

 พ่อวิ่งมา กอดเขาแน่น และจูบเขา

ถอดความจาก ลูกา 15:20

MobileLuke15-20-21