7 มิถุนายน 2019 อาหารเย็นมื้อสุดท้าย

เจ้าจงไปจัดเตรียมปัสกาให้พวกเรา

ถอดความจาก ลูกา 22:8

MobileLuke22-v7-10