7 มีนาคม 2019 ห้ามเด็ก

ศิษย์ของพระเยซูเห็นเด็กเหล่านั้น

พวกเขาจึงห้ามไม่ให้มาใกล้ ๆ พระองค์

ถอดความจากลูกา 18:15

LukeMobile18v15