7 สิงหาคม 2017 ความเชื่อที่ทำให้หายดี

ความเชื่อของเจ้า  ทำให้เจ้าหายสะอาด

ถอดความจากลูกา 17:19

LepersLuke17

เพื่อน ๆ รู้ไหมว่า สมัยก่อน คนที่เป็นโรคเรื้อนนั้น จะถูกแยกออกไปอยู่ตามลำพังนอกเมือง ไม่มีใครให้อยู่ด้วย  เดินไปไหนมาไหน ก็ต้องร้องว่า “ไม่สะอาด  ไม่สะอาด”
พวกเขาจึงมักอยู่ด้วยกันเพื่อจะได้เป็นเพื่อน ช่วยเหลือกัน  และส่วนใหญ่จะต้องอยู่อย่างนั้นไปตลอดชีวิต

แต่คนโรคเรื่อนกลุ่มนี้กลับได้รับสิ่งดีกว่าใคร ๆ เพราะเขาพบพระเยซู !

ที่พระเยซูทรงสั่งให้เขาไปหาปุโรหิต ก็คล้าย ๆ กับการให้หมอดูว่า คนนั้นยังมีโรคอยู่หรือเปล่า  ถ้าไม่มีโรคร้ายอยู่   ก็จะประกาศให้คนทั่วไปรู้ว่า เขาหายแล้ว  และสามารถไปใช้ชีวิต
ตามปกติ  อยู่กับครอบครัวได้เหมือนเดิม