7 เมษายน 2015 ทำอย่างนั้นได้ไง?

ท่านไปหาคนที่ไม่รับสุหนัตและกินกับพวกเขา

ถอดความจาก กิจการ 11:3

Daily2015_4_7