8 กรกฎาคม 2019 เมื่อเพื่อนไม่ยอมรับ

ใช่แน่ คนนี้อยู่กับท่านคนนั้นด้วย เพราะเป็นชาวกาลิลี

ถอดความจาก ลูกา 22:59

MobileLuke22-v-58-59