8 กันยายน 2016 อยู่มาก่อน

เราอยู่มาก่อนอับราฮัม

ถอดความจาก ยอห์น 8:58

john-8-57-59-Daily2016_9_8

 

อายุยังไม่ถึง ห้าสิบปี เคยเห็นอับราฮัมรึ?? พูดยังไงกัน

เราบอกจริง ๆ นะว่า เราอยู่มาก่อนอับราฮัม

เอาหินขว้างเสียเลย

 แต่พระเยซูทรงเดินหลบไป   และออกไปจากพระวิหาร