8 กันยายน 2017 เพื่อนยามยาก

ท่านก็ช่วยเหลือหลายครั้ง ในยามที่ข้าอัตคัต

ถอดความจากฟีลิปปี  4:16

php-4-16-17-Daily2017_9_8 (1)