สรุปย่อเอสรา เนหะมีย์

ข้าแต่พระยาห์เวห์ พระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์ 

ทรงเป็นพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ น่ายำเกรง

ทรงรักษาพันธสัญญาแห่งรัก ต่อเหล่าผู้ที่รักและเชื่อฟังพระบัญชาของพระองค์

ถอดความจาก เนหะมีย์ 1:5


15-Ezra-Nehemiah-Thai

บทสรุปย่อ เอสราและเนหะมีย์
เพื่อให้เพื่อน ๆ ได้อ่านพระคัมภีร์โดยมองเห็นภาพรวมโดยฟังจากดร.ทิม แมคกี
พร้อมกับดูโปสเตอร์ จะเข้าใจความหมายได้อย่างสมบูรณ์ ดูยูทูบที่

เลือกซับไตเติ้ลภาษาไทยได้ ให้คลิกที่เครื่องหมาย setting

บทสรุปที่เป็นโปสเตอร์นี้ เราได้รับอนุญาตการแปลจาก ไบเบิลโปรเจกต์
โดยสามารถนำไปใช้เพื่อการศึกษาในคริสตจักร กลุ่มเซลต่าง ๆ ในชั้นเรียนรวีฯ
หรือการเรียนพระคัมภีร์ส่วนตัวได้โดยไม่ให้ใช้เพื่อการค้า

[email protected]

ขอบคุณสำหรับฟอนต์ไทยจาก ฟอนต์.คอม