8 กุมภาพันธ์ 2017 อีกไม่นาน

อีกไม่นาน เจ้าจะไม่เห็นเรา แต่อีกไม่นานเจ้าจะเห็นเรา

ถอดความจาก ยอห์น 16:16

 john16-16-17-Daily2017_2_8