8 กุมภาพันธ์ 2018 ในเมืองตัวเอง

บอกจริงๆ นะว่า ไม่มีผู้เผยพระคำคนใด

ได้รับการยกย่องในเมืองของเขาเอง

ถอดความจาก ลูกา 4:24

Luke4-23-24