8 กุมภาพันธ์ 2019 ทำตามหน้าที่

ฉันทำตามหน้าที่ซึ่งฉันต้องทำเท่านั้น

ถอดความจาก ลูกา 17:10

mobileluke17v9-10