8 ตุลาคม 2014 บนถนนไปเอมมาอู

บางคนได้ไปที่ถ้ำ ก็เห็นเหมือนอย่างที่ผู้หญิงบอก พวกเขาไม่พบพระเยซู
ถอดความจากลูกา 24:24

Daily2014_10_8

ในวันนั้นเองศิษย์สองคนของพระเยซู

เดินทางเข้าไปในหมู่บ้านเอมมาอู หมู่บ้านนี้อยู่ห่างจากเยรูซาเล็มประมาณ  7 ไมล์
ทั้งสองกำลังคุยเรื่องที่เกิดขึ้นกับพระเยซูอย่างเข้มข้น

ขณะที่กำลังคุยกันอยู่นั้นเอง …
พระเยซูทรงเดินมาใกล้ ๆ พวกเขา และเดินไปพร้อมกับเขา

ทั้งสองไม่ได้สนใจมองหน้าเพื่อนเดินทางคนใหม่เท่าไรนัก
จริง ๆ แล้วเขาจำพระองค์ไม่ได้เลย
พระองค์ตรัสว่า “ท่านทั้งสองกำลังคุยอะไรกันหรือ?”
ทั้งสองหยุดนิ่ง  หน้าตาดูเศร้าหมอง
คนหนึ่งคือคลีโอพาสตอบว่า
“ท่านเป็นคนต่างถิ่นมาเยี่ยมเยรูซาเล็มหรือ ท่านจึงไม่ทราบเรื่องที่เกิดขึ้น?”

“เรื่องอะไรหรือ?” พระเยซูถาม
“ก็พระเยซูคริสต์ชาวนาซาเร็ธไง  พระองค์เป็นผู้กล่าวคำของพระเจ้า
ที่ทำการอัศจรรย์ คำสอนของพระองค์ก็แน่มาก ๆ
พระองค์ยอดเยี่ยมต่อพระพักตร์พระเจ้าและในสายตาของคนทั่วไป
และพระองค์ถูกมหาปุโรหิต ผู้ปกครองใส่ร้ายจนต้องถูกตรึง ถึงสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน
เราหวังว่า พระองค์จะทรงเป็นผู้ไถ่อิสราเอลให้พ้นจากชนต่างชาติที่ปกครองเราอยู่
แต่…ที่น่าแปลกใจคือ นี่ก็สามวันไปแล้ว พวกผู้หญิงที่ไปกับเรานะซิ

พวกเธอไปที่ถ้ำเก็บศพเมื่อเช้านี้  พวกเธอไม่พบศพของพระองค์
พอกลับมา ก็บอกเราว่า เห็นทูตสวรรค์มาบอกว่า พระเยซูทรงเป็นขึ้นมาแล้ว …..
ศิษย์ของพระเยซูบางคนได้ไปที่ถ้ำ ก็เห็นเหมือนอย่างที่ผู้หญิงบอก
พวกเขาไม่พบพระเยซู”…

ยิ่งเล่าเรื่องนี้ พวกเขาก็ยิ่งหม่นหมองขึ้นไปอีก…..