8 ตุลาคม 2018 ทั้งข่มเหงทั้งฆ่า

เราจะส่งผู้เผยพระคำและอัครทูต

บ้างก็ถูกฆ่า บ้างก็ถูกข่มเหง

ถอดความจาก ลูกา 11:49

MobileLuke11-47-49