8 พฤศจิกายน 2017 ได้ยินก็ดิ้น!

เมื่อทารกในครรภ์ของเอลีซาเบธได้ยินเสียงมารีย์

เขาก็ดิ้นทันที

ถอดความจากลูกา 1:41

Luke1 39-41