8 พฤศจิกายน 2018 รู้สิ ทำไมไม่รู้?

ขนาดดินฟ้าอากาศ เจ้ายังรู้ แล้วเหตุใด

เจ้าจึงไม่รู้ว่า สิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้ หมายความว่าอย่างไร?

ถอดความจาก ลูกา 12:56

mobileLuke12-54-56