8 พฤษภาคม 2018 เจ้านายเหนือความป่วย

เพียงแต่พระองค์ทรงสั่งเท่านั้นเอง คนป่วยก็จะหายป่วย

ถอดความจาก ลูกา 7:8

Luke7-7-8