8 พฤษภาคม 2019 ตายไปแล้วจะคืนชีพไหม?

พวกเขาจะไม่ตายอีก แต่จะเป็นเหมือนทูตสวรรค์

เป็นบุตรพระเจ้า เพราะเขาเป็นบุตรแห่งการคืนชีพ

ถอดความจาก ลูกา  20:36
Lukemobile20v34-36