8 มกราคม 2016 ย้ายเรือ

นายร้อยพบเรือจากอเล็กซานเดรียที่กำลังมุ่งหน้าไปอิตาลี  
เราจึงลงเรือลำนั้น

ถอดความจากกิจการ 27: 6

Daily2016_1_-8act27-4-6