8 มกราคม 2019 ให้อย่างที่พ่อต้องการ

ลูกชายของข้าคนนี้ ตายไปแล้ว แต่คืนชีวิตมา

หายไปแล้ว แต่ได้พบอีก

ถอดความจาก ลูกา 15:24

MobileLuke15-22-24