8 มิถุนายน 2017 เมื่อหนุ่ม เมื่อแก่

แต่เมื่อเจ้าแก่แล้ว เจ้าจะยื่นมือออก มีคนช่วยคาดเอวให้

และพาเจ้าไปในที่ๆเจ้าไม่อยากไป

ถอดความจาก ยอห์น 21:18
john-21-18-19-Daily2017_6_8