8 มีนาคม 2017 ขอเพื่อคนที่เชื่อ

ลูกไม่ได้ขอเพื่อพวกเขาเท่านั้น  

แต่เพื่อคนที่เชื่อลูกเพราะคำของพวกเขา

ถอดความจาก ยอห์น 17:20

john17-20-21-Daily2017_3_8