8 มีนาคม 2018 ยกโทษให้หมดได้

เพื่อนเอ๋ย บาปที่เจ้ามีอยู่ ก็ได้รับการอภัยแล้ว

ถอดความจากลูกา 5:20

Luke5-20-21