8 มีนาคม 2019 ต้องเป็นเหมือนเด็ก

“บอกจริง ๆ ว่า คนใดที่ไม่ได้ยอมรับอาณาจักรพระเจ้า

เหมือนเด็กเล็ก ๆ ยอมรับ เขาจะไม่ได้เข้าในแผ่นดินนั้น”

ถอดความจาก ลูกา 18:16-17

LukeMobile18v16-17re