8 สิงหาคม 2017 ฤทธิ์การคืนชีพ

เพื่อจะได้รู้จักพระองค์ และฤทธิ์แห่งการคืนชีพ

ถอดความจากฟีลิปปี 3:10

image