8 สิงหาคม 2018 คนที่ไม่เหมาะ

คนที่จับคันไถแล้ว แต่ยังมองเหลียวหลัง

ก็ไม่เหมาะที่จะรับใช้ในอาณาจักรพระเจ้า

ถอดความจาก ลูกา 9:62
MobileLuke9-61-62