8 สิงหาคม 2019 บนไม้กางเขน

หลังจากกล่าวคำนี้แล้ว ก็สิ้นพระชนม์

ถอดความจาก ลูกา 23:46Luke23-mobile-v46