8 เมษายน 2015 เมื่อพระเจ้าบัญชา

ข้าอยู่ที่ยัฟฟา… กำลังอธิษฐาน  ตกอยู่ในภวังค์ และข้าก็ได้เห็นนิมิต

ถอดความจาก กิจการ  11:5

 Daily2015_4_8