8 เมษายน 2017 ฝันที่เป็นจริง

เมื่อชีวิตตกต่ำ   พระเจ้าทรงช่วยกู้ฉัน

ถอดความจาก สดุดี 116:6

คลิกที่เนื้อเพลง

Untitled

ฝันที่เป็นจริง