8 เมษายน 2019 เจ้านาย 10 มินา

“ดีมาก เจ้าเป็นบ่าวที่ดี เพราะเจ้าซื่อตรงในสิ่งเล็กน้อย

จงไปครอบครองสิบเมือง”

ถอดความจาก ลูกา 19:16

MobileLuke19v16-19