9 กรกฎาคม 2019 เมื่อเพื่อนไม่ยอมรับ

เปโตรออกไปจากลาน ร้องไห้เป็นทุกข์นัก

ถอดความจาก ลูกา 22:62

MobileLuke22-v-60-62