9 กันยายน 2016 เหตุตาบอด

พระเจ้าจะทรงทำให้คนเห็นราชกิจในตัวเขา

ถอดความจาก ยอห์น 9:3

john-9-1-3-Daily2016_9_9

ศิษย์คนหนึ่งถาม

“รับบี คนนี้ตาบอดเพราะอะไรขอรับ เขาหรือพ่อแม่เขาทำบาป”

 ”ไม่ใช่เลย… แต่ที่เป็นอย่างนี้ เพื่อว่า พระเจ้าจะทรงทำให้คนเห็นราชกิจในตัวเขา”