9 กันยายน 2017 คำอธิษฐาน

ขอโปรดประทานอาหารประจำวันให้แก่เราทั้งหลายในวันนี้

ถอดความจาก มัทธิว 6:11

IMG_6812